Idrotten stor eller inte i staden?

För Stockholm som stad är idrotten ett utmärkt tillfälle att få glänsa. Precis som teaterpjäser och konserter är idrottsevenemang, tävlingar och turneringar något som lockar fler besökare och turister till staden.

Lätt att hitta hotell och boende

Många inom ungdomar, delaktiga inom en rad olika sporter och idrotter, åker årligen till Stockholm för att tävla och möta lag och motståndare från andra delar av landet. I Stockholm finns ett stort utbud av arenor och idrottshallar och det är enkelt att boka hotell centralt i Stockholm. Eftersom att Stockholm har så många hotell och dessutom så många sporthallar är det lätt att tro att storstadsregionen satsar mycket pengar på idrotten. Siffror och statistik visar dock på att så inte alltid är fallet.

Trots att Stockholm i många hänseenden har ansetts vara sportens huvudstad, kan man fråga sig om idrotten har en så stor plats i staden som man trott.  Under starten av år 2011 presenterades nämligen siffror som visade på det motsatta:

”Nu visar statistik som Riksidrottsförbundet tagit fram att Stockholms län tillhör de regioner i landet som redan tidigare betalat ut minst stöd till idrotts- och föreningslivet per capita – och att Stockholms stad har satsat minst av länets 26 kommuner på föreningsbidraget.

Medan stockholmarna lagt drygt 32 kronor per invånare är motsvarande siffra för Danderyd och Tyresö över 126 kronor.

– För oss är det en medveten strategi från politiskt håll. Vi har alltid legat högt när det gäller satsningar på barn och ungdom och intentionen är att vi ska behålla den positionen, säger Stefan Fridén, ansvarig för fritidsverksamheten i Tyresö.”

Mer positiva siffror när ekonomin ljusnar

Siffrorna som undersökningen baserades på var från 2010, och man kan hoppas på att situationen har hunnit bli bättre sedan dess. Samtidigt bör man komma ihåg att Sverige, precis som övriga delar av världen, befinner sig i en tid av ekonomiska oroligheter. Något som naturligtvis påverkar områden som kultur och idrott först. Kanske kommer därför siffrorna bli ljusare i ljusare tider.